RAPORT DE DEZVOLTARE
DURABILĂ 2018-2020

Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea în armonie cu natura, care ne oferă unele dintre cele mai valoroase daruri, cum ar fi apa sau cerealele pe care le folosim. Pentru a aduce momente de bucurie clienților noștri și satisfacție angajaților noștri, trebuie să avem grijă de planetă și să depunem toate eforturile pentru a transmite aceleași daruri ale naturii generațiilor care vin după noi. Ambiția noastră este ca, până în 2030, fabricile noastre de bere să fie neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, ambalajele pe care le folosim să fie reciclabile, ingredientele pe care ne bazăm să provină din surse sustenabile și să continuăm să fim cei mai buni din industrie în ceea ce privește consumul de apă. Aceste aspirații au fost verificate în raport cu așteptările părților interesate și ne-au confirmat scopul.

În același timp, aceștia au considerat că responsabilitatea noastră asupra emisiilor depășește propriile noastre operațiuni și se extinde de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, deoarece transportul și răcirea sunt activități pe care ar trebui să le luăm în considerare și atunci când ne evaluăm impactul general, le-am adăugat la lista noastră de subiecte semnificative. Conform politicilor Grupului Asahi, toate problemele legate de mediu sunt tratate de un comitet de management de mediu condus de Vicepreședintele nostru Tehnic. Comitetul avansează activitățile în conformitate cu ciclul PDCA(RO: PEVA Planificați-Efectuați-Verificați-Acționați) și derulează programe de management de mediu în deplină conformitate cu ISO14001 și alte reglementări.

 

 

Scopul final este atingerea obiectivelor de mediu și a viziunii de mediu a lui Asahi până în 2050. Orice acțiune de succes se transformă într-un studiu de caz care este împărtășit în cadrul Grupului.

Toate unitățile companiei au stații de tratare a apelor uzate stabile și se bazează pe biogazul produs în reactorul anaerob pentru a înlocui parțial gazul natural utilizat în camera boilerului. Pentru a economisi energie în mod semnificativ și pentru a preveni orice risc de incendiu, în prezent evaluăm opțiunile de izolare termică pentru toate clădirile noastre.

 

 

ISO 50001 este implementat în toate fabricile noastre de bere (Brașov, Buzău, Timișoara), iar sistemul va fi menținut în anii următori. Toate unitățile noastre funcționează pe baza unor planuri în derulare care vizează creșterea eficienței proceselor și eliminarea pierderilor. Stivuitoarele alimentate cu GPL vor fi înlocuite treptat cu cele electrice. În 2020 am început să înlocuim becurile cu variante LED, iar programul va continua până când întregul sistem de iluminat va fi doar LED.

MANAGEMENTUL APEI

Accesul la apă a fost recunoscut ca drept al omului în 2010. Cu toate acestea, există regiuni în care acest drept este limitat, deoarece apa este limitată, iar acest lucru tinde să devină o preocupare chiar și în zonele în care acest lucru nu a constituit niciodată o problemă.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia Europeană a propus o reformare a Directivei privind apa potabilă care a fost adoptată de Parlamentul European la sfârșitul anului 2020. Deși prevederile nu au un impact direct semnificativ asupra activității noastre, înțelegem că disponibilitatea și calitatea apei reprezintă o preocupare din ce în ce mai mare pentru actorii publici și privați. Pentru a ne menține la curent cu astfel de chestiuni, participăm la inițiativele locale în domeniul apei și construim parteneriate cu comunitățile și cu alte părți interesate din lanțul de aprovizionare.

Suntem norocoși să operăm în zone fără stres hidric, prin urmare nu există niciun risc imediat astfel încât comunitățile să nu aibă acces la apă de calitate. Cu toate acestea, deoarece apa este un ingredient absolut esențial pentru fabricarea berii, scopul nostru este să ne asigurăm că există apă de bună calitate, din abundență, atât pentru fabricile noastre de bere, cât și pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Am făcut deja multe în acest domeniu. În ultimul deceniu, ne-am redus consumul de apă la un nivel care este considerat cel mai bun din clasă nu numai în Europa, ci și în întreaga lume. Asta nu ne oprește. Dimpotrivă, ne propunem să mergem și mai departe: până în 2025, ne propunem să ajungem la un consum mediu de 2,75 litri de apă pe litru de bere ambalat.

În fabricile noastre de bere (Buzău, Brașov și Timișoara), apa provine din puțuri proprii și din rețeaua municipală, în timp ce mini-fabrica din Cluj-Napoca se bazează pe rețeaua municipală. Țintele de utilizare a apei sunt stabilite pentru fiecare fabrică de bere. Performanța este raportată și gestionată lunar, luând în considerare îmbunătățirea continuă pentru a atinge obiectivele. Pentru a atinge standardele noastre de calitate, înainte de a pătrunde în conductele interne, apa este tratată în stațiile proprii de tratare a apei. Fabricile noastre respectă legile și reglementările legate de mediu, iar procedurile de management de mediu sunt în conformitate cu prevederile standardelor voluntare, care impun cerințe mai mari decât limitele legale.

Acestea se aplică întregului sistem de management al apei, de la alimentarea cu apă până la procesarea apelor uzate și a echipamentelor de încălzire. Referitor la efluenți, înainte de deversarea acestora în sistemele municipale de canalizare din Buzău, Brașov și Timișoara, aceștia sunt tratați în stațiile noastre de epurare a apelor uzate, la fața locului, conform prevederilor autorizațiilor de mediu.

Ne concentrăm pe eficiența operațională și investim în noi tehnologii care mențin consumul de apă la cote minime, menținând în același timp calitatea și standardele de igienă de top ale produselor noastre. Vom continua să fim implicați în inițiativele locale privind utilizarea apei în comunitățile noastre și în lanțul de aprovizionare.

 

ECONOMIE CIRCULARĂ (RECICLARE),
AMBALARE SUSTENABILĂ
(UTILIZAREA MATERIALELOR)

Ambalajele, în general, și deșeurile de ambalaje, în special, sunt supuse reglementărilor de zeci de ani. Cu cât intră mai multe ambalaje pe piață, cu atât mai mare devine problema de gestionare a deșeurilor; cu cât poluarea este mai mare, cu atât mai clară devine necesitatea de a lua măsuri drastice de către toate părțile implicate. Directiva UE 2018/852 adoptată de

Parlamentul European și Consiliul European, la jumătatea anului 2018, clarifică faptul că obiectivele „pentru recuperarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje” ar trebui îmbunătățite, iar reciclarea deșeurilor de ambalaje ar trebui sporită pentru a „reflecta mai bine ambiția Uniunii pentru o economie mai circulară”.

Directiva includea obiective clare: o rată minimă de recuperare de 60% (inclusiv incinerarea deșeurilor); iar între 55% și 80% din deșeurile de ambalaje să fie reciclate, cu cote minime de 60% pentru sticlă, 50% pentru metale și 22,5% pentru materiale plastice, având în vedere cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate.

În 2018, ratele de recuperare și reciclare a tuturor deșeurilor de ambalaje din România au fost de 60% (recuperare) și 57,9% (reciclare). Ambalajul este un element esențial pentru ca consumatorii să se bucure de bere de cea mai înaltă calitate. Dorim să creăm un viitor în care să ne vindem produsele în ambalaje care nu afectează mediul înconjurător și suntem mândri de călătoria pe care am făcut-o până acum în această direcție.

Atenţia noastră se îndreaptă către circularitatea ambalajelor de bere, pentru a reduce impactul pe parcursul ciclului lor de viață și pentru a utiliza eficient resursele necesare producției lor. Până în 2030, vom folosi numai ambalaje primare şi secundare care sunt reutilizabile sau complet reciclabile și fabricate în mare parte din materiale reciclate. Căutăm noi soluții pentru a reduce cantitatea de ambalaje utilizate. Vom continua să ne concentrăm pe creșterea ponderii ambalajelor reutilizabile.

 

Și nu în ultimul rând, obiectivul nostru este să atingem 100% capacitate de reciclare a ambalajelor noastre unice, atât prin alegerea materialelor potrivite, cât și prin creșterea utilizării materialelor reciclate și susținând cercetarea pentru a găsi soluții tehnologice inovatoare. Cooperarea activă cu sistemele de colectare și reciclare a deșeurilor este esențială pentru a obține o eficiență mai bună a colectării și a reciclării. De asemenea, educăm consumatorii noștri pentru a obține o capacitate de reciclare maximă în timpul ciclului de viață, prin campanii de reciclare desfășurate la marile festivaluri la care participăm sau prin simboluri de reciclare plasate pe ambalajele primare. Începând cu anul 2019, împreună cu ceilalți membri ai Asociației Berarii României și câțiva dintre jucătorii cheie din Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare a României am contribuit la implementarea Sistemului Garanţie-Returnare. Un astfel de sistem, dedicat ambalajelor primare, va completa eforturile existente în gestionarea deșeurilor din ambalaje și va asigura îndeplinirea responsabilităților și angajamentelor prevăzute de Pactul Verde de către industria din care facem parte.

Deșeurile sunt monitorizate și raportate în conformitate cu cerințele de reglementare de către managerii executivi, conform formatului Raport Tehnic Lunar, conceput de Asahi. Sunt monitorizate cantitățile și este raportat fiecare tip de deșeu care merge la groapa de gunoi sau pentru reciclare. Deșeurile raportate provin din activitățile proprii din toate cele patru fabrici de bere. Deșeurile generate în locațiile Ursus Breweries sunt monitorizate în vederea reducerii cantitatii de deşeuri pe hectolitru de bere ambalat.

Deșeuri generate în cadrul Ursus Breweries: Buzău, Brașov, Timișoara și Cluj-Napoca sunt legate de producția de bere și sunt reglementate în cadrul Autorizației de mediu pentru fiecare locație. Autorizația conform Directivei privind prevenirea și controlul integrat al poluării 96/61/CE (IPPC) pentru Buzău, Brașov și Timișoara și autorizația simplă pentru Cluj Napoca. Tipurile specifice de deșeuri pe care fabricile de bere le elimină sunt gestionate de către terți autorizați pentru gestionarea deșeurilor conform reglementărilor din România.

NEUTRALITATE DIN PUNCT DE VEDERE
AL EMISIILOR DE CARBON

(Emisii din cadrul propriilor operațiuni și în lanțul de aprovizionare, transport și răcire)

Observăm un interes sporit al comunității internaționale față de reducerea emisiilor în general. Cele mai semnificative sunt apelul la acțiune al Națiunilor Unite în domeniul climei și legislaţia Europeană privind clima, care stabilește cadrul pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră și atingerea neutralității climatice.

Legislația UE se va traduce în noi reguli administrative, cum ar fi cerințe corporative mai stricte de măsurare și monitorizare, sisteme de control, estimări transparente ale impactului schimbărilor climatice asupra cheltuielilor și măsuri de remediere.

Mai mult, cel mai recent raport IPCC, lansat în vara anului 2021, include dovezi solide și explică care sunt consecințele încălzirii globale pentru oameni (riscuri pentru sănătate, risc pentru disponibilitatea alimentelor), mediu (risc pentru apă, risc de reducere a productivităţii în agricultură, nevoia de irigare eficientă și de management al riscului de dezastre) și economii (risc de devalorizare, nevoia de adaptare rapidă și eficientă). Rezumatul pentru factorii de decizie politică include câteva opțiuni disponibile pentru adaptarea la o creștere estimată a încălzirii globale de 1,5 grade Celsius și o creștere suplimentară de 2 grade Celsius.

Schimbările climatice sunt un fenomen incontestabil, care ne afectează viețile. Întrucât emisiile din atmosferă sunt principala sursă, simțim nevoia să ne reducem amprenta de carbon, cu scopul de a atinge complet neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Aceasta este prioritatea noastră principală, și anume de a crea o moștenire pozitivă pentru generațiile viitoare.

Până în 2030, intenționăm să reducem la zero amprenta de carbon în cadrul fabricilor noastre de bere. Nu putem îndeplini această aspirație pe cont propriu. Prin urmare, intenționăm să implicăm furnizorii și partenerii, în mod activ, în reducerea cu 30%, în aceeași perioadă, a emisiilor de carbon de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Scopul nostru final este să reducem la zero amprenta de carbon pe întreg lanțul de aprovizionare, până în 2050.

Un angajament cheie în atingerea acestor obiective este concentrarea pe sursele de energie regenerabila. Până în 2025, toată energia electrică pe care o folosim în fabricile noastre de bere va proveni din surse regenerabile, fie că este vorba de vânt, soare sau biomasă. Potrivit datelor Băncii Mondiale, volumul total al emisiilor de CO2 din România a scăzut în ultimele decenii. Datele UE confirmă o scădere a emisiilor totale de GES, deși proiecția indică o potențială ușoară creștere până în 2030.

Fabricile noastre sunt situate în zone urbane, unde poluarea aerului ocupă o poziție destul de ridicată pe agenda cetățenilor, prin urmare nu numai că înțelegem preocupările, dar și colaborăm cu părțile interesate atunci când analizăm impactul nostru.

Mai mult, suntem pe deplin conștienți că impactul general al produselor noastre nu se produce doar în fabricile de bere. Pentru a înțelege nivelul real, intenționăm să stabilim măsurători de carbon și evaluări ale ciclului de viață. Odată ce am obține rezultatele, am putea iniția parteneriate și am putea coopera cu furnizorii și clienții noștri pentru a accelera reducerea emisiilor, în special în zona de ambalare, transport și răcire a berii.

 

Controlul operațional în vigoare este axat pe reducerea emisiilor de combustibili fosili. Calculul emisiilor de CO2 rezultate din activitatea fabricilor de bere Ursus din Buzău, Brașov, Timișoara, Cluj Napoca a fost efectuat pe baza Procedurii de raportare a energiei și emisiilor Ursus Breweries. Fabricile din Timișoara și Buzău au funcționat conform reglementărilor EU-ETS. Valoarea factorilor de emisie utilizați pentru raportarea Domeniului de aplicare 1/Emisiile de combustibili fosili aferente Ursus Breweries (Fabricile din Buzău, Brașov, Timișoara și Cluj Napoca) au fost comunicate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Consumul total de energie electrică în cadrul Ursus Breweries (Fabricile din Buzău, Brașov, Timișoara și Cluj Napoca) a fost furnizat prin rețea națională, iar emisiile de CO2 pentru domeniul de aplicare 2 au fost calculate pe baza factorilor de emisie comunicați de furnizorul nostru de energie electrică. Există estimări care indică o creștere cu 0,8% a emisiilor din transport în întreaga Uniune Europeană (excluzând expedițiile). Deși există măsuri semnificative de limitare a emisiilor sau, chiar mai bine, de reducere a volumelor, proiecțiile arată că până în 2030 va exista o scădere ușoară a emisiilor din transport.

Agenția Europeană de Mediu avertizează că „toate subsectoarele de transport vor trebui să fie mai ambițioase pentru ca sectorul, per ansamblu, să contribuie la obiectivele stabilite în Pactul Verde European”. Produsele noastre sunt transportate din fabrici în depozite și de acolo către destinațiile din comerţ. Deși aceste mișcări sunt necesare, ele reprezintă o cauză a emisiilor directe și indirecte, un impact de care trebuie ținut cont. În prezent, aceste activități sunt desfășurate de furnizori (transportatori) care folosesc propria flotă sau contractează transportatori independenți.

Ei sunt identificați, selectați și contractați de către Departamentul de Achiziții, responsabil cu stabilirea criteriilor tehnice și cu gestionarea contractelor. În plus, echipa de distribuție națională gestionează întreaga activitate de transport (transferul produselor între fabrici și depozite, aspecte financiare, optimizarea traseelor, încărcarea TIR-urilor și rata de încărcare, plus stabilirea de KPI (indicatori cheie de performanță) și monitorizarea acestora). Luăm măsuri active de îmbunătățire a performanței, pe baza planului local de acțiune și a indicatorilor de performanță.

Impactul transportului desfășurat de noi este direct influențat de performanța mijloacelor de transport disponibile în flota contractorilor. Lucrăm activ cu furnizorii de transport pentru a face tranziția la TIR-uri cu emisii scăzute. Pe de altă parte, suntem direct responsabili pentru flota angajaților proprii, al cărei impact este, de asemenea, semnificativ.

Echipa noastră de marketing trebuie să se deplaseze în țară pentru a ne promova produsele, pentru a participa la evenimente, pentru a lucra cu retailer-ii și a-i sprijini în eforturile lor comerciale. Pentru a limita efectele negative, flota noastră (gestionată ca leasing operațional) este echipată exclusiv cu motoare Euro 5 Diesel cu emisii sub 138g CO2 / km. Numărul mediu de autovehicule din flota noastră a fost 510 (anii financiari 2018 și 2019).

 

În 2021, din cele 508 autovehicule din flotă, 212 funcționează pe benzină (dintre acestea 97% au cilindrii L 0,999, iar restul de 3% au cilindrii L 1,5). În situația în care infrastructura necesară autovehiculelor electrice va fi extinsă, planul nostru de viitor este să înlocuim autovehiculele pe motorină cu autovehicule pe benzină/hibrid.

Răcirea reprezintă un factor cheie pentru menținerea calității și prospețimii sortimentelor noastre de bere. Impactul are loc în depozitele noastre și în canalele de distribuție (magazine, locații HoReCa și evenimente). Nu este suficient să gestionăm doar impactul direct, este nevoie să întărim cooperarea cu partenerii de afaceri și să îi sprijinim pentru a conștientiza propriul lor impact. Peste 73% dintre frigiderele și răcitoarele de bere la draught (halba, pahar) din locațiile unde se vinde berea noastră sunt deținute de către companie.

Echipamentul este oferit gratuit, dar costurile de operare (cum ar fi energia electrică) sunt suportate de către clienți. În prezent, este aproape imposibil să colectăm date valide privind consumul de energie, iar estimarea datelor pe baza volumului de bere răcită ar fi inexactă. Totuși, am dezvoltat o Politică de management a activelor comerciale, cu scopul de a reduce amprenta asupra mediului, prin achiziționarea de echipamente moderne care funcționează pe agenți de răcire pe bază de carbon și iluminare pe LED. Departamentele noastre de vânzări, trade marketing, achiziții și financiar / contabilitate sunt pro-active și aleg furnizorii capabili să livreze răcitoare de ultimă generație, să le repare pe cele existente și să le înlocuiască pe cele care nu mai ating criteriile de eficiență.

 

Începând cu 2021, eforturile noastre sunt direcționate către achiziția de răcitoare cu Index de eficiență energetică clasă D, îmbunătățind treptat până în 2030, cu Index de eficiență energetică clasă A, în măsura disponibilității tehnologiei. La ora actuală, inventariem unitățile cu performanță redusă, după care vom înlocui aceste unități după caz. În plus, toate locațiile nou-contractate vor fi echipate cu unități de răcire eficiente energetic.