RAPORT DE DEZVOLTARE
DURABILĂ 2018-2020

TRANSPARENȚA PRIVIND TAXELE

 

La începutul călătoriei noastre de raportare în domeniul sustenabilităţii (2013-2014), transparența fiscală a fost identificată ca fiind un subiect extrem de relevant. La acel moment, nu exista un standard GRI specific pe care să ne putem baza, dar practica noastră de raportare a fost pe deplin aliniată la cerințele unui standard GRI care a intrat în vigoare în luna ianuarie a anului 2021.

Este firesc ca toate părțile noastre interesate (detalii în secțiunea Definirea conținutului acestui raport) să manifeste interes față de transparența noastră fiscală: autoritățile centrale și locale trebuie să finanțeze serviciile publice esențiale, prin urmare impozitul pe profit este esențial pentru stabilitatea economică; angajați noștri și cei ai furnizorilor necesită acces egal la serviciile publice (precum educație, sănătate, scheme de pensii, utilități, infrastructură); ONG-urile sunt dornice să coopereze cu un partener responsabil și de încredere; comunitatea de consumatori este mai atentă ca niciodată la practicile de afaceri responsabile și, nu în ultimul rând, vrem să facem orice angajat, din prezent sau viitor, să fie mândru că lucrează pentru o companie responsabilă.

Singura soluție viabilă pentru o dezvoltare cu adevărat durabilă a întregului nostru ecosistem este să fim extrem de sârguincioși și excepțional de transparenți în chestiunile fiscale.

 

Consolidarea mijloacelor de implementare

și revitalizarea parteneriatului global

pentru dezvoltare durabilă.

De asemenea, impozitarea este esențială pentru implementarea a multe proiecte ambițioase aprobate în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență a UE, respectiv a altor inițiative UE, cum ar fi piața unică digitală, cadrul privind clima și energia pentru 2030 sau economia circulară.  În acest context, este de remarcat faptul că România a aderat, în 2013, la Forumul Global privind Transparența și Schimbul de Informații în Scopuri Fiscale.

 

Având un impact mare asupra economiei și societății românești și fiind un vehicul important în dezvoltarea pieței, plățile noastre către bugetul României includ: accize pe alcool, accize, impozit pe profit sau impozite pe venit aferente forței de muncă. Politicile noastre fiscale sunt guvernate de un set de linii directoare și proceduri specifice.

Acestea detaliază elementele strategiei, politicii și operațiunilor legate de impozitare și includ proceduri administrative. Respectarea acestor proceduri de către Ursus Breweries și toți angajații noștri este obligatorie. Strategia noastră fiscală pune bazele pentru gestionarea sănătoasă a riscurilor derivate din operațiunile de afaceri ale companiei, îndeplinind în totalitate toate cerințele (inclusiv respectarea legislativă și obligațiile de raportare), documentând temeinic toate procesele fiscale, pe lângă identificarea și implementarea controalelor adecvate. Ne îndeplinim obligațiile fiscale globale în deplină conformitate cu toate legile fiscale locale și internaționale și cu liniile directoare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Respectăm pe deplin legile fiscale din România (adică Codul Fiscal) și efectuăm o planificare eficientă pentru desfășurarea activității de afaceri. Operăm pe baza unui Cod de conduită fiscală cuprinzător.

Scopul său principal este de a asigura desfășurarea adecvată a afacerilor fiscale în materie de administrare fiscală și transparență fiscală, echilibrând în același timp interesele diferitelor părți interesate.Abordarea fiscală este încorporată în fiecare aspect al organizației, prin diferite mecanisme, cum ar fi: politicile fiscale (de exemplu, Manualul privind accizele și politica de mediu), instruirea și îndrumarea oferite angajaților relevanți cu privire la legătura dintre strategia fiscală, strategia de afaceri și dezvoltarea durabilă. De asemenea, compania are o planificare a succesiunii pentru funcțiile din cadrul organizației care sunt responsabile de impozite și participă (prin reprezentanții săi) la inițiative de transparență fiscală sau la asociații reprezentative ce urmăresc să dezvolte cele mai bune practici referitoare la declarațiile cu privire la impozite sau să instruiască părțile interesate cu privire la aspecte legate de impozitare.

Codul de conduită fiscală stabilește mentalitatea fundamentală a Ursus Breweries cu privire la desfășurarea afacerilor fiscale, iar implementarea acestuia este asigurată de un set de linii directoare și proceduri care se aplică companiei noastre și angajaților săi: Politici, obiective și ținte, responsabilități, resurse, mecanism de reclamație (de exemplu, Telefonul Angajatului), precum și forumuri și proiecte specifice care abordează chestiuni fiscale.

Codul de conduită fiscală este stabilit și gestionat de echipa fiscală, supravegheată de vicepreședintele financiar, care este, de asemenea, membru al comitetului executiv al companiei. Activitățile de zi cu zi sunt atribuite managerului fiscal senior și specialiștilor interni în domeniul fiscal.

Managerul fiscal principal raportează direct vicepreședintelui financiar. După caz, marile companii fiscale și juridice și alte firme mici oferă consultanță și asistență tehnică fiscală. Codul de conduită fiscală este verificat și revizuit în mod constant, în conformitate cu îmbunătățirile la nivel de Grup și/sau în conformitate cu modificările legislației fiscale locale. Există comisii specifice și alte forumuri care evaluează abordarea executivului (de exemplu, grupul operativ pentru sustenabilitate). De asemenea, există un proces anual de audit extern care asigură corectitudinea și eficacitatea abordării executivului privind fiscalitatea.După cum s-a menționat mai sus, avem mecanisme de raportare a comportamentelor imorale sau ilegale și care pot afecta integritatea organizației în materie fiscală și respectăm principiile Telefonului Angajatului (Politica Whistleblowing).

Această schemă a fost creată pentru a încuraja identificarea timpurie a riscurilor asociate cu activitățile corporative ale Ursus Breweries și pentru a preveni transformarea riscurilor în probleme grave. În cazul în care problema implică o încălcare sau o potențială încălcare a legilor și reglementărilor relevante sau a prevederilor Codului de conduită Ursus Breweries și în cazul în care problema nu poate fi rezolvată în mod satisfăcător de către structura organizatorică convențională, denunțătorul este încurajat să abordeze persoanele de contact atât din interiorul, cât și din afara companiei. Membrii Consiliului de Audit Intern și a Comitetului Executiv, precum și șeful departamentului de Afaceri Juridice al Ursus Breweries sunt punctele focale interne, în timp ce un avocat extern servește ca legătură externă. Se asigură anonimitatea pentru toate sesizările denunțătorilor. Este posibilă raportarea prin poștă, personal și prin e-mail, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Toate notificările sunt investigate amănunțit de Ursus Breweries în cooperare cu părțile relevante.

În cazul identificării unei probleme, aceasta este tratată în mod corespunzător, apoi denunțătorul este informat referitor la rezultat. Politicile Sistemului Intern de Raportare Ursus Breweries garantează confidențialitatea și stipulează că nicio persoană nu va suferi un tratament prejudiciabil ca urmare a depunerii unei plângeri.

Ne asumăm angajamente regulate cu autoritățile fiscale, care nu sunt întotdeauna caracterizate de convergență. Cu toate acestea, căutăm în mod activ oportunități de dialog și ne străduim să rezolvăm opiniile divergente. Un exemplu este dubla impunere; atunci când apar astfel de probleme, căutăm să cooperăm cu autoritățile fiscale și să le rezolvăm.

Facem parte dintr-o serie de inițiative și suntem membri în cadrul mai multor organizații (listele detaliate în secțiunea Conducerea noastră), toate platforme pentru un dialog deschis și transparent cu instituțiile, având atribuții în multe domenii, inclusiv de fiscalitate.

Este relevantă pentru această temă prezența noastră în grupuri de lucru specifice care cooperează cu autoritățile române (Parlament, Guvern, Președinție, Consilii Județene și Primării/Primari), asociații ale industriilor (Berarii României, AmCham,  Concordia, FIC etc.), alte părți interesate. (de exemplu, ONG-uri, grupuri/asociații de consumatori, parteneri de afaceri cheie, birouri ale organizațiilor internaționale – Comisia UE, Banca Mondială etc.), toți interesați să mențină sau să îmbunătățească cadrul de reglementare necesar pentru îndeplinirea obiectivelor noastre legate de licenţa de operare.

În plus față de alţi indicatori de performanţă relevanţi (cum ar fi numărul de angajați sau volumul de vânzări) care au fost incluși în secțiunea Cine suntem, prezentăm date suplimentare pentru a completa prezentarea generală a transparenței fiscale ca material tematic pentru acest raport:

ETICA ȘI INTEGRITATEA

 

Considerăm că Ursus Breweries nu ar putea deveni expresia viziunii noastre – aceea de a deveni cea mai admirată companie, care să contribuie la construirea unei Românii mai bune – decât dacă ne desfășurăm afacerile în mod responsabil și în conformitate cu cel mai înalt standard legal și etic. Pe lângă faptul că tratăm cu seriozitate și transparență aspectele de natură fiscală, de asemenea, înțelegem să apreciem încrederea părților interesate, respectând pe deplin legile și reglementările publice naționale, reglementările companiei și alte reguli de conduită voluntare. Avem o politică de toleranță zero pentru mită și corupție. Cadrul nostru de transparență și informațiile substanțiale privind politicile anticorupție, inclusiv Codul de conduită și etică în afaceri și Politica anti-mită, care o completează, sunt disponibile pentru întreg personalul nostru prin intermediul platformei interne. Codul nostru de conduită și etică în afaceri derivă din Codul de conduită al Grupului Asahi, creat în ianuarie 2019 ca mijloc de a transmite filozofia Grupului în întreaga organizație.

 

 

 

 

Politica privind combaterea mitei se bazează pe principiile relevante stabilite la nivel de Grup. Prin această politică ne propunem să împiedicăm implicarea angajaților în orice fel de dare sau luare de mită, atât în sectorul public, cât și comercial. Angajații trebuie să înțeleagă și să respecte legislația anticorupție în vigoare.

Acesta este susținut de Telefonul Angajatului (Politica Whistleblowing), care este comunicată în mod constant în cadrul organizației, oferind tuturor angajaților posibilitatea de a face dezvăluiri confidențiale cu privire la suspiciuni de încălcare sau abatere de la norme. Informațiile de contact pe care le pot folosi angajații noștri sunt afișate în toate locațiile noastre.

În plus, avem Politica privind cadourile și divertismentul care stabilește limite și oferă îndrumări angajaților cu privire la oferirea sau primirea de cadouri sau forme de divertisment către/de la terți ce au legătură cu activitatea comercială.

 

Înțelegem că responsabilitatea noastră în ceea ce privește etica și integritatea nu încetează la ieșirea din incinta companiei. Ca atare, am elaborat și aplicat politici care ne ghidează relațiile cu toți furnizorii dincolo de aspectele comerciale.

Politica anti-mită – versiunea pentru furnizori se aplică tuturor furnizorilor Ursus Breweries sau filialelor sale și stabilește standardele minime pe care aceștia trebuie să le respecte, în orice moment. Aceasta definește luarea și darea de mită și precizează toate situațiile relevante în care furnizorul nu ar trebui să se implice în legătură cu acest subiect, inclusiv informații de contact şi paşii pe care trebuie să îi facă dacă ia cunoștință de orice încălcare reală sau suspectată a politicii.

Codul de conduită pentru furnizori se aplică tuturor furnizorilor noștri și definește standardele minime pe care aceste organizații trebuie să le respecte și care nu sunt negociabile. Respectarea drepturilor omului și a standardelor de muncă și a libertății de asociere, interzicerea muncii forțate și obligatorii, inclusiv a muncii copiilor, intoleranța la discriminare, respectiv promovarea unor condiții de muncă sigure și echitabile sunt câteva dintre aspectele acoperite de această politică.

Ambele documente sunt comunicate tuturor furnizorilor la semnarea contractului de furnizor; de asemenea, Codul de etică este atașat contractelor distribuitorilor.

Ne angajăm să respectăm drepturile omului recunoscute la nivel internațional, așa cum sunt definite de Carta Internațională a Drepturilor Omului și de principiile stabilite în Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și ne așteptăm ca furnizorii noștri să adopte și ei aceste standarde internaționale. De asemenea, îi încurajăm să promoveze aceste standarde și principii în propriile lanțuri de aprovizionare. În ceea ce privește implementarea cadrului nostru de transparență și a documentelor aferente în cadrul organizației, pachetul complet de politici de guvernanță este comunicat la toate nivelurile anual, inclusiv prin sesiuni de instruire specifice.

Toți angajații sunt obligați să semneze o declarație de conformitate cu politicile de etică și integritate ale companiei. Acest proces anual implică recunoașterea, de către toți angajații, a Codului de Etică, a Politicii privind combaterea mitei, a Politica privind cadourile și protocolul și declararea conformității depline cu toate acestea. Aceste declarații oferă conducerii o imagine de ansamblu asupra gradului de cunoaștere și înțelegere a cerințelor de etică la nivelul companiei.

Un nivel suplimentar pentru asigurarea respectării acestor politici este asigurat de Comitetul Executiv local care face declarații cu privire la respectarea politicilor de etică în Scrisoarea de reprezentare, document semnat de două ori pe an. Aceste declarații se referă la programe de conștientizare din cadrul organizației și prevăd dezvăluirea oricăror incidente legate de etică, investigarea acestora și măsurile luate cu privire la astfel de investigații.

Organismul responsabil cu investigarea incidentelor legate de etică este Comitetul  de etică. Aceasta se întrunește aproximativ o dată la două luni pentru a discuta toate  rapoartele de denunțare primite, indiferent de canal. Comitetul de etică decide asupra investigațiilor și remediilor, inclusiv a măsurilor disciplinare, rezilierea contractului cu furnizorul sau orice alte căi legale, acolo unde este necesar. Pe lângă monitorizarea continuă a rapoartelor care par a fi întemeiate în urma unei investigații, analizăm și datele colectate prin Sondajul de Conformitate Etică, realizat la nivel de Grup, pentru a măsura eficiența politicilor noastre existente în materie de etică și integritate.

CALITATEA INGREDIENTELOR,
TRASABILITATEA

Obiectivul ONU de Dezvoltare Durabilă nr. 12 se referă la a genera mai mult (valoare) cu mai puțin (resurse). În activitatea noastră, orice efort către o economie circulară începe cu ingredientele. Acesta este primul pas pe care îl avem în vedere înainte de a dezvolta un produs, de a proiecta portofoliul sau de a ne ambala produsele, pas care este necesar și pentru a înțelege cum să prevenim și să reducem emisiile sau modul de gestionare a deșeurilor. Ingredientele și calitatea lor sunt esențiale pentru activitatea noastră. Atunci când analizăm acest subiect, luăm în considerare și modul în care randamentele sau calitatea materiilor prime ar putea fi afectate de schimbările climatice. În continuare, vă vom introduce în politicile noastre care guvernează producția și siguranța produsului. Până la sfârșitul acestui capitol veți înțelege, de asemenea, legătura dintre calitatea  produselor, portofoliul nostru de produse și practicile noastre de achiziție, ce ne asigură grâne în cel mai sustenabil mod posibil.

De la recepția materiilor prime și procesarea acestora până la ambalarea produsului finit, toate activitățile sunt aliniate cu performanța noastră de sustenabilitate și răspund nevoilor în schimbare ale tuturor părților implicate. Echipele noastre de management sunt  responsabile cu asigurarea tuturor resurselor materiale și umane necesare dezvoltării, menținerii și îmbunătățirii Sistemului de Management al Calității (SMC) implementat în deplină conformitate cu ISO9001:2015.

SMC este aliniat cu politici suplimentare, cum ar fi siguranța alimentară sau mediul, sănătate și siguranța la locul de muncă. O  parte dintre procedurile și măsurile care vizează transpunerea în practică a SMC sunt:

 • o descriere mai detaliată a proceselor și responsabilităților cheie
 • comunicarea politicii noastre de calitate tuturor angajaților noștri
 • evaluarea obiectivă a SMC
 • instruirea, educarea și evaluarea constantă a performanței angajaților noștri în materie de managementul calității
 • asigurarea respectării depline a legislației și reglementărilor referitoare la calitate, aplicabile în România și Uniunea Europeană
 • o abordare transparentă și constructivă în interacțiunile noastre cu furnizorii, autoritățile și alte părți interesate
 • construirea unui parteneriat cu furnizorii noștri
 • construirea unui parteneriat cu furnizorii noștri pentru asigurarea unui flux natural în materie de calitatea și siguranța produselor, de-a lungul lanțului alimentar și până la consumatori

Ne-am luat angajamentul de a crea produse de înaltă calitate, sigure pentru consum. Pentru a ne demonstra angajamentul, operăm cu un sistem de management  al alimentelor de renume internațional, care sporește siguranța produselor: berile noastre respectă codul de practici recomandat de Comisia Codex Alimentarius  privind Bunele Practici în Fabricație (GMP), respectiv Analiza Pericolelor și Punctul Critic de Control (HACCP) aliniat cu ISO22000:2018 și cu cerințele Specificației  Tehnice ISO/TS 22002-1. Principiile generale, procedurile și practicile enumerate mai sus se aplică și în cazul sistemului de management al alimentelor. Se acordă totuși atenție specială elementelor specifice (adică, practicile de fabricație, riscurile pentru siguranța alimentelor, cerințele de siguranță alimentară, igiena).

Toți angajații noștri joacă un rol fundamental în îndeplinirea angajamentelor noastre prin asumarea programului de siguranță alimentară. Sistemele de management al calității și siguranței alimentare sunt evaluate anual de un organism extern de certificare ISO; nu au fost semnalate neconformități în perioada de raportare. De asemenea, sistemele de management sunt auditate intern în fiecare an, conform Procedurii noastre de audit intern.

În plus, fabricile noastre de bere sunt auditate în mod regulat conform auditului de management al riscului de producție al Grupului Asahi. Performanța este monitorizată trimestrial, în timp ce sunt puse în aplicare planuri de acțiune pentru a asigura conformitatea deplină.

Trasabilitatea este o altă parte importantă a sistemului nostru de management al calității și siguranței alimentare, oferindu-ne posibilitatea unui feedback rapid în cazul oricărei plângeri de calitate sau a unui accident de calitate (o retragere cauzată de o problemă de siguranță alimentară a produsului). Scopul nostru este să menținem performanța de a avea zero neconformități legate de trasabilitate, semnalate de auditorii externi sau de autorități.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, toți furnizorii noștri sunt acreditați tehnic, conform metodologiei standard a Grupului nostru, care include evaluarea aspectelor legate de proces, managementul calității și siguranței alimentare, achiziția și depozitarea materiilor prime, livrarea produselor finite. Ne așteptăm și solicităm furnizorilor noștri să respecte aceleași reguli stricte pe care le aplicăm, astfel încât materiile prime și alte materiale pe care le achiziționăm de la ei să îndeplinească standardele noastre de calitate.

Pentru a ne asigura că produsele noastre mențin aceleași nivel de calitate și siguranță alimentară cu care au fost livrate de la fabricile de bere, distribuitorii noștri sunt informați și obligați să aplice regulile necesare și cerințele legale aplicabile în ceea ce privește depozitarea și livrarea berii. Echipa tehnică efectuează audituri regulate pentru evaluarea conformității. În plus, clienții (baruri, restaurante, conturi cheie) sunt instruiți cu privire la modul de depozitare și servire a berii pentru a-i menține calitatea și sunt auditați pentru evaluarea conformității. Suntem pregătiți să răspundem oricărei probleme referitoare la calitate, ori de câte ori va fi cazul. În cazul oricărui astfel de incident, luăm măsuri imediate pentru a identifica cauza și pentru a o rezolva rapid și corect.

În cadrul fabricilor noastre de bere, împărtășim expertiza dobândită în urma unor astfel de acțiuni și o folosim pentru a preveni repariția sau pentru îmbunătățirea continuă a calității. Toate resursele financiare necesare sunt asigurate de conducerea companiei, prin exerciții bugetare anuale. Resursele umane competente sunt asigurate prin derularea unor programe complexe de instruire și conștientizare dezvoltate de companie.

Fiind o companie cu un accent puternic pe nevoile clienților, mecanismul nostru de reclamații este dezvoltat astfel încât să ofere clienților noștri feedback rapid și profesionist cu privire la cerințele lor. Ca dovadă solidă a orientării noastre către clienți, o parte din viziunea fabricilor noastre – “9000” pentru 2030 (9000 = 9 milioane Hl ambalați, 0 accidente de muncă, 0 probleme de calitate, 0 emisii de CO2) – este de a reduce reclamațiile în materie de calitate la zero.

PREZENȚA PE PIAȚĂ, PORTOFOLIUL DE PRODUSE,
CERCETAREA ȘI INOVAREA

Suntem cel mai mare producător de bere din România,
prin urmare rolul nostru pe această piață și impactul
sunt semnificative.

Un studiu realizat de Berarii Europei indică faptul că România s-a clasat printre primii 10 producători de bere din Europa (cu 16,6 milioane hl, în 2018), și pe locul 5 în ceea ce privește consumul de bere (cu 85 l pe cap de locuitor, în 2018)14. Cea mai importantă parte din berea produsă în România a fost consumată în țară, exporturile fiind aproape neglijabile. Același studiu indică faptul că sectorul a creat 5.973 de locuri de muncă directe și a fost responsabil pentru 133,44 milioane de euro în accize (România, 2018).

Investiția totală în modernizarea tuturor unităților de producție de bere din România depășește 1,5 miliarde de euro, arată Asociația Berarii României15. Un procent substanțial din această investiție a fost direcționat către tehnologii care vizează o mai bună gestionare a consumului de apă, tratarea apelor uzate, eficiența energetică, energia regenerabilă și reducerea emisiilor de CO2.

 

Deși industria berii este responsabilă pentru cea mai mare cotă de ambalaje reutilizabile introduse voluntar pe piață, aceeași sursă admite că doar 20% din totalul ambalajului este reutilizabil. Cu toate acestea, amprenta noastră de deșeuri de ambalaje este gestionată pentru a ne asigura că angajamentele noastre de mediu și cerințele legale sunt urmărite, respectând în același timp pe deplin legislația României în domeniu.

La fel de natural ca ingredientele pe care le folosim în produsele noastre este și faptul că manifestăm interesul și dorința de a gestiona cu înțelepciune și de a reduce, pe cât mai mult posibil, impactul nostru negativ, maximizând în același timp pe cel pozitiv. Pe parcursul acestui raport am prezentat pe larg modul în care ne-am îmbarcat în această călătorie, ce obiective avem, cum măsurăm performanța și progresul pe care l-am obținut.

 

Următoarele capitole sunt bogate în informații relevante, totuși descriem aici datele care documentează de ce prezența pe piață este un subiect important. Numărul nostru considerabil de angajați are un impact asupra comunităților locale din jurul fabricilor noastre de bere. Salariile sunt importante pentru lucrătorii noștri, pentru familiile lor și pentru ecosistemele în care trăiesc și se relaxează. Angajații și lucrătorii noștri nu sunt compensați cu salarii supuse regulilor referitoare la salariul minim.

Pentru a ne asigura că salariile contribuie la bunăstarea angajaților, avem o politică internă de recompensare care include revizuiri anuale ale salariilor și promovări interne. Unele dintre servicii și/sau activități sunt derulate prin terți: servicii medicale de înaltă calitate din sectorul privat, ateliere de bunăstare, tichete de vacanță, rambursarea investigațiilor medicale și lentile de ochelari. Consultați secțiunea Elemenul uman pentru informații detaliate.

 

Proporția de manageri executivi angajați din comunitatea locală

Descris în secțiunea Cum ne desfășurăm activitatea, portofoliul nostru de produse este destul de dinamic, inovator și provocator, deoarece trebuie să încorporeze noi tendințe care să genereze interes și să răspundă așteptărilor din ce în ce mai mari ale consumatorilor. De exemplu, luăm în considerare inițiative de creștere a ponderii produselor fără alcool în portofoliul nostru (pe lângă produsele deja lansate în 2019- 2020 precum Timișoreana fără alcool, Ursus Cooler-Grapefruit sau Cherry). Dorim să oferim consumatorilor noștri produse de cea mai înaltă calitate, cu deosebită atenție pentru mediu. Politicile și procedurile din cadrul departamentelor noastre asigură calitate și pune accent pe grija pentru consumatori, bazându-se chiar pe feedbackul lor (fie din cercetarea de piață, fie din interacțiuni directe) și revizuind progresul anual în raport cu strategia noastră.

Puteți consulta secțiunile Elementele de Mediu și Responsabilitate pentru informații suplimentare. La fel de important, strategia noastră de dezvoltare durabilă este pe deplin aliniată cu viziunea noastră de a construi o Românie mai bună pentru generațiile viitoare.

Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru a crea valoare nouă și pentru a oferi clienților noștri cele mai bune experiențe. În cadrul Grupului Asahi, acest domeniu se bazează pe următorii piloni: dezvoltarea de produse (în care folosim tehnologii unice), tehnologii fundamentale (unde ne axăm pe asigurarea calității, dezvoltarea tehnologiilor de producție sau furnizarea de produse de înaltă calitate și mai sigure) și căutarea de ingrediente noi (unde ne uităm la maximizarea potențialului microorganismelor funcționale și extindem utilizările acestora).

În România, avem o strategie de Dezvoltare a Produselor Noi (DPN) și o agendă anuală de proiecte DPN care vizează consolidarea portofoliului nostru de produse și asigurarea că acesta va îndeplini condițiile viitoare ale pieței în ceea ce privește tendințele de consum, competitivitatea și deficitul de resurse (materiale și umane).

Strategia DPN integrează agenda noastră Legacy 2030 dintr-o perspectivă multidimensională: consumatori (preferințe pentru diversitate și bunăstare) și impactul produsului asupra mediului (utilizarea resurselor și deșeurile generate).

IATĂ CUM PROCEDĂM

 

 • produse calitative înseamnă produse potrivite pieței, asigurând cerințele legale și siguranța consumatorilor, cu un obiectiv zero reclamații (fără risipă, resursele ajung eficient pe piața țintă)
 • accent special pe produse cu valoare ridicată/premium (utilizarea eficientă a resurselor, concentrarea mai degrabă pe calitate, nu pe cantitate)
 • dezvoltarea portofoliului și a ponderii băuturilor fără alcool (oferind atât diversitate, cât și consum responsabil)
 • reducerea zaharurilor din produsele F(N)AB cu menținerea unui echilibru savuros
 • atenție la impactul asupra mediului (utilizarea eficientă a resurselor tradusă în mai puține deșeuri, indiferent de tipurile de bere pe care le producem, designul procesului și materialele de ambalare).

 

Fiecare rețetă nouă/ produs nou este dezvoltat în comun de echipele noastre de dezvoltare a produselor și de fabricare a berii și ambalare, cu sprijinul specialiștilor noștri în domeniul juridic, fiscal și afaceri corporative. O verificare prealabilă se face pe parcursul dezvoltării produsului pentru ingrediente, procesul de producție, materialele de ambalare, precum și pentru conceptul produsului, etichetare, afirmații și imagini (în ceea ce privește conformitatea legală, respectarea procedurilor interne și responsabilitatea corporativă).

Deoarece scopul final este siguranța consumatorilor, investim resurse semnificative pentru a ne asigura că inovațiile de produse sunt în conformitate cu standardele globale de siguranță și calitate, în timp ce acestea urmează şi tendințele de consum. Durabilitatea produsului (volume minime, cost de producție, impact asupra procesului și produselor existente, impactul asupra eficienței și capacității fabricii de bere) este o parte esențială a evaluărilor multifuncționale şi verificărilor în prealabil efectuate pentru fiecare produs.

 

Pe lângă beneficiile comerciale pe care un nou produs le aduce portofoliului nostru de produse, acesta afectează și operațiunile existente: liniile de producție trebuie să integreze noile produse, echipamente/tehnologie instalate în fabricile de bere, utilizarea și disponibilitatea ingredientelor (apă, malț, hamei etc), utilități (energie – electrică, refrigerare, căldură; apă), deșeuri generate (organice, anorganice) și nevoi de tratare a efluenților, disponibilitatea și expertiza resurselor umane în vederea integrării noului produs. Toate cele de mai sus sunt luate în considerare atunci când se evaluează și se decide cu privire la implementarea oricărui produs nou.

Cu toate acestea, deoarece producem băuturi alcoolice, avem nevoie de autorizații speciale pentru a funcționa. Acestea sunt legate de impozite (adică accize), de calitate (a ingredientelor, produsului final, procesului) și de impactul asupra consumatorilor (siguranța).

 

DPN include mai multe etape de evaluare și aprobare, precum și evaluări post-lansare. Ca motor al îmbunătățirii continue, lecțiile învățate sunt integrate în strategia DPN și luate în considerare pentru proiectele viitoare.

În cele din urmă, există instrumente de lucru pentru criterii de evaluare rapide și consecvente și pentru a sprijini luarea deciziilor obiective și concrete. Pentru a ne asigura că eforturile noastre pot fi aplicate în afaceri și pentru a livra clienților noștri produse de înaltă calitate și sigure, dezvoltăm constant expertiza tehnică a echipelor noastre DPN, care este combinată în continuare cu experiența deja existentă în Grup sau în rândul furnizorilor.

RESPECT PENTRU DREPTURILE OMULUI,
CONFORMITATE SOCIO-ECONOMICĂ A FURNIZORILOR,
LANȚ DE APROVIZIONARE SUSTENABIL

Lanțurile de aprovizionare din întreaga lume au dobândit importanță în ultimele decenii, în principal datorită globalizării, inclusiv extinderii colaborărilor comerciale și de muncă între continente. Dimensiunile lor în creștere influențează semnificația efectelor rezultate din operațiuni, fie ele pozitive sau negative.

În urma unui studiu comandat de Comisia Europeană privind cerințele de evaluare a lanțului de aprovizionare publicat în ianuarie 202017, constatările ulterioare indică faptul că:

 • puțin peste o treime dintre respondenții din mediul de afaceri au raportat că întreprind toate evaluările necesare care iau în considerare drepturile omului și impactul asupra mediului
 • o altă treime dintre respondenți au indicat că întreprind evaluările necesare limitate la anumite domenii.
 • dintre cei care desfășoară procese de evaluare, majoritatea includ doar furnizori de prim nivel.

Deși extinderea lanțurilor internaționale de provizionare contribuie la beneficii macroeconomice, ele provoacă și efecte negative, inclusiv încălcări ale drepturilor omului și ale legislației muncii. Acest aspect atrage o atenție sporită asupra modului în care funcționează aceste lanțuri de aprovizionare și care sunt impacturile lor nu numai economic, ci și social (adică persoanele implicate sau afectate de acest impact) și impactul asupra mediului.

În următorii ani, accentul pe lanțurile de aprovizionare va continua doar să crească. În prezent, există o decizie a UE de a propune o legislație specifică cu privire la procesele de evaluare ale companiilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, care urmează să fie emisă la sfârșitul lunii octombrie 2021. Acest lucru va impune o transparență sporită din partea entităților de afaceri în ceea ce privește funcționarea lor atât în cadrul organizației, cât și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Accentul pus pe responsabilitatea noastră asupra impacturilor pe care le provocăm direct sau la care contribuim în cadrul lanțului de aprovizionare se bazează pe cadrul de politici elaborat la nivel de Grup, descris în secțiunea Etică și Integritate.

În ceea ce privește respectarea drepturilor omului în lanțul de aprovizionare, ne ghidăm acțiunile pe respectarea principiilor Drepturilor Omului ale Grupului Asahi în toate operațiunile noastre. Aceste Principii se aplică tuturor agenților și angajaților fiecărei companii din Grupul Asahi. De asemenea, se aplică și furnizorilor noștri. Responsabilitatea generală pentru respectarea angajamentelor noastre privind drepturile omului revine Consiliului de Administrație al Asahi Group Holdings, Ltd.

Începând cu 2017, Asahi Europe & International (AEI) emite o Declarație anuală de combatere a sclaviei și a traficului de ființe umane, care precizează angajamentele, cadrul politic și rolurile și responsabilitățile care derivă din aceste angajamente și politici. De asemenea, reflectă progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentul față de drepturile omului, inclusiv drepturile muncii și lupta pentru combaterea sclaviei moderne și a traficului de persoane. Ultima declarație a fost eliberată la finele anului 2020.

Punctul 6 din Codul de conduită al grupului se concentrează pe promovarea relațiilor corecte și sănătoase cu partenerii de afaceri. Acest lucru face referire la angajamentele generale față de:

 1. relații de afaceri sănătoase prin clasarea siguranței și încrederii clienților și consumatorilor drept prioritate maximă;
 2. relații de afaceri corecte, prin respectarea legilor și reglementările privind concurența loială;
 3. interzicerea cadourilor și a formelor de divertisment necorespunzătoare și prevenirea
 4. eliminarea relațiilor cu elementele crimei organizate.

Ursus Breweries se străduiește să construiască relații de afaceri puternice cu furnizori responsabili care împărtășesc aceleași principii de afaceri și angajamente de sustenabilitate, inclusiv respectarea drepturilor omului și a drepturilor muncii.

Respectarea Politicii de etică și a Codului de conduită – versiunea pentru furnizori – este esențială pentru calificarea drept furnizor al nostru. Obiectivul nostru este de a obține acceptarea sută la sută a acestor cerințe din partea furnizorilor. Verificările privind respectarea acestor politici pot fi efectuate de către Departamentul nostru de audit sau o terță parte, în cazul în care suspectăm o încălcare. Contractele noastre cu furnizorii ne dau dreptul să efectuăm un audit. În 2019, am încheiat colaborarea cu 3 parteneri de afaceri, ca urmare a încălcării de către aceștia a cerințelor Politicii de etică și integritate.

Înainte de a iniția orice colaborare cu un potențial furnizor, îi punem la dispoziție politicile noastre pentru a se informa și acționa. La semnarea contractului, noul furnizor este informat referitor la Politica noastră de etică și cerințele Codului de conduită – versiunea pentru furnizori, care devin parte integrantă a contractului. Comenzile de achiziție ulterioare și Termenii și condițiile de cumpărare fac și ele referire la Politica de etică.

APROVIZIONARE DIN SURSE SUSTENABILE

Majoritatea celor 11 milioane de fermieri din UE funcționează ca mici întreprinderi de familie, desfășurând activitate independentă. Acest lucru este valabil mai ales în România și reprezintă un risc semnificativ în ceea ce privește aprovizionarea constantă, respectiv calitatea și cantitatea ingredientelor. Mai mult, într-o configurație atât de fragmentată, schimbările climatice sunt doar o altă povară pentru fermieri, deci pentru întregul nostru lanț de aprovizionare.Pentru a asigura o aprovizionare pe termen lung de ingrediente de înaltă calitate, ne străduim să ne aprovizionăm cu materii prime din surse sustenabile din Europa și lucrăm îndeaproape cu cultivatorii și partenerii implicați pentru a încuraja dezvoltarea și implementarea practicilor agricole sustenabile.

O bere bună necesită hamei de calitate, iar proiectul „WATER FOR HOPS” a fost creat pentru a sprijini furnizorii noștri de hamei din Republica Cehă și pentru a asigura sustenabilitatea agriculturii lor, la cea mai bună calitate și cel mai bun volum. Proiectul include producători de bere, cultivatori de hamei, hidrologi, biologi, programatori și experți în noile tehnologii informaționale.

Acesta s-a bazat pe instalarea unor mici stații meteo în anumite grădini de hamei selectate, măsurând nivelul precipitațiilor, temperatura și umiditatea. Acest proiect a fost demarat în 2019, sub numele „Smart Hopgarden”, primele 45 de dispozitive fiind instalate pentru sezonul de creștere 2020. În 2020, acesta a fost extins în alte 63 de locații.

În Italia, de unde achiziționăm o parte din materiile prime, mai multe programe, precum „Campus Peroni”, reunesc diferite grupuri de părți interesate din lanțul de aprovizionare cu scopul de a împărtăși bune practici. „XFarm” este o soluție tehnologică care utilizează imagini prin satelit și diverși senzori (temperatura umidității IG) pentru a determina starea actuală a culturii și pentru a permite desfășurarea cu precizie a agriculturii.

Folosim cele mai bune practici existente, parteneriatele locale cu fermierii, cooperativele și mediul academic în această tranziție într-un mod care să le permită să rămână viabile (abordăm acest subiect și în capitolul Responsabilitate).

Pentru a aborda provocările cheie pentru sectorul agricol în furnizarea de materii prime sustenabile, în 2020 am dezvoltat principiile de achiziții sustenabile, care depășesc politicile noastre de aprovizionare responsabilă.

Împreună cu furnizorii noștri vom perfecționa domeniilor prioritare. Dorim să ne asigurăm că siguranța, calitatea și o grijă pe termen lung față de mediu sunt valorile pe care se bazează parteneriatul nostru.

De asemenea, încurajăm și sprijinim furnizorii noștri să integreze sustenabilitatea în operațiunile lor. Unele dintre acțiunile pe care intenționăm să le desfășurăm sunt legate de tipul de produse pe care le cumpărăm de la aceștia.

De exemplu, începând cu 2021 vom cumpăra doar frigidere având o anumită clasă de eficiență energetică – limita inferioară este clasa D (reducând impactului emisiilor de freon). În 2019 am început discuțiile pentru achiziționarea de energie din surse regenerabile și am ajuns la achiziția de 50% în 2020. În plus, am lansat discuții cu unii dintre furnizorii noștri pentru ca și aceștia să treacă la energia verde.

 

 

Bugetul alocat produselor și serviciilor achiziționate de la furnizori din România:

 

2018 – 76%

2019 – 75%

2020 – 71%