Operator packaging

Cerințe:
Studii medii/profesionale;

Cunoștințe minime de operare pe calculator;

Disponibilitate de a lucra în 3 schimburi/tură continuă;

Viteză de reacție;

Atenție distributivă;

Dorință de învățare și specializare la locul de muncă;

Abilități de comunicare;

Abilitatea de a lucra în echipă.

 

Responsabilități:

Realizează procesul de îmbuteliere bere utilizând echipamente automatizate;

Monitorizează diferite etape în procesul de îmbuteliere pentru a asigura continuitatea acestuia fără întreruperi;

Efectuează analize de control în diferite etape ale procesului de îmbuteliere, conform standardelor de calitate;

Aplică și menține standardele de curațenie si igienă;

Aprovizionează echipamentele cu materialele necesare;

Depozitează deșeurile în mod selectiv;

Tehnician Laborant Analist Fizico-Chimice

Responsabilități:

Efectuează cu precizie și acuratețe analizele fizico – chimice conform instrucțiunilor de lucru;

Introduce zilnic rezultatele analizelor în fișele de laborator și în sistemul informatic existent;

Comunică eficient cu  laboranții  din cadrul compartimentului, cu Team Leader-ii, cu managerul de departament, informânduse reciproc asupra:

– Modificărilor intervenite în programul și activitatea de producție;

– Modificărilor intervenite în procedurile și instrucțiunile de lucru;

– Abaterilor de la specificațiile analizelor fizico – chimice efectuate la probele prelevate din întreagă fabrică;

– Abaterilor legate de funcționarea necorespunzătoare a aparatelor de laborator;

– Întreține starea de curățenie a laboratorului;

– Respectă prevederile politicilor de Mediu, Sănătate și Siguranță în muncă, Calitate și Siguranță Produs, politică de Etică, normele de igienăinstrucțiunile și procedurile interne UB cu care au fost instruiți.

Cerințe:

Cunoștințe de bază – tehnici de laborator (preparare soluții, gravimetrie, titrimetrie, volumetrie);

Minim liceu + școală postliceală cu profil industrial alimentară, chimie sau biologie;

Bune abilități de comunicare și lucru în echipa;

Persoană dinamică,  atentă, rezistentă la stres și la efort fizic;

Disponibilitatea de a lucra în schimburi (3 schimburi) și în program de tură continuă;

Abilități de organizare a muncii;

Spirit de inițiativa și abilități de învățare;

Cunoștințe medii de operare pe calculator.

Brewing Operator

Responsabilități:

Realizează procesul de îmbuteliere bere utilizând echipamente automatizate;

Monitorizează diferite etape în procesul de îmbuteliere pentru a asigura continuitatea acestuia fără întreruperi;

Efectuează analize de control în diferite etape ale procesului de îmbuteliere, conform standardelor de calitate;

Aplică și menține standardele de curațenie si igienă;

Aprovizionează echipamentele cu materialele necesare;

Depozitează deșeurile în mod selectiv;

Înregistrează date în fișe tehnologice si rapoarte de productie

Participă împreună cu echipa de Îmbuteliere Bere la rezolvarea problemelor și deviațiilor.

 

Cerinte:

Studii medii/profesionale;

Cunoștințe minime de operare pe calculator;

Disponibilitate de a lucra în 3 schimburi/tură continua;

Viteză de reacție;

Atenție distributivă;

Dorința de învățare și specializare la locul de muncă;

Abilități de comunicare;

Abilitatea de a lucra în echipă.

Mecanic

Candidatul ideal

Studii medii tehnice (liceu sau școală profesională) – calificarea sau experiența în domeniu reprezintă un avantaj;

Experiență de lucru în mediu industrial – preferabilă;

Capacitate de învățare și adaptare rapidă la solicitările specifice postului;

Capacitate de decizie și prioritizare;

Bune abilități de comunicare;

Abilități de lucru în echipă;

Cunoștințe teoretice specifice și abilități practice specifice;

Disciplină, seriozitate și spirit practic;

Disponibilitatea de a lucra în 3 schimburi și în program de tură continuă;

Disponibilitate pentru a efectua muncă fizică.

 

Descrierea jobului

Îndeplinirea activităților curente de întreținere mecanică ale echipamentelor și instalațiilor, respectând instrucțiunile și procedurile de lucru, în vederea asigurării funcționării liniilor de producție și a echipamentelor, în conformitate cu standardele de eficiență, de calitate proces și produs, de sănătate și securitate în muncă, mediu și siguranța produsului, de cost – în vigoare;

Alocarea, la efectuarea lucrărilor de întreținere, pieselor de schimb și consumabilelor specifice folosite pe comenzile de lucru în sistemul SAP și acordare de suport în menținerea datelor din sistemele computerizate de management al întreținerii;

Cunoașterea și aplicarea metodologiilor de rezolvare a problemelor;

Completarea fișelor de intervenție pentru defecte folosind instrumentele de analiză agreate de companie, în special programul SAP.

Menținerea în permanentă stare de igiena și curățenie a echipamentelor (utilaje, instalații etc), magazia de piese de schimb a secției, atelierele de întreținere și zonele de lucru.

 

Team leader fabricare bere

Candidatul ideal

Studii superioare tehnice, preferabil in industria alimentara ;

Abilități de planificare si organizare ;

Abilități interpersonale si de comunicare;

Abilități de management;

Abilități analitice;

Orientare către client;

Cunoștințe nivel mediu de limba engleza;

Cunoștințe Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook) si alte programe folosite in procesul de planificare.

 

Descrierea jobului

Coordonarea si supervizarea întregii echipe din departamentul Fabricare Bere la nivel de schimb (operatori de proces, artizani de proces (personal întreținere);

Executarea planului de producție;

Respectarea standardelor de calitate si sisteme ISO (inclusiv SHEQ);

Planificarea si asigurarea efectuării sarcinilor de întreținere curenta si a reparațiilor accidentale;

Promovarea îmbunătățirii continue prin implementarea practicilor si proceselor WCM si inovare;

Aplicarea eficienta a procesului de management al performantei in scopul atingerii indicatorilor de performanta la nivel de echipa, departament si fabrica;

Identificarea nevoilor de dezvoltare si training pentru membrii echipei si urmărirea implementării planurilor de dezvoltare individuala;

Asigurarea unei comunicări eficiente in cadrul echipei sau/si cu alte echipe si funcțiuni.

 

 

Stivuitorist

Candidatul ideal

Studii medii tehnice;

Experiență de lucru pe stivuitor minim 1 an;

Atestat ISCIR vizat la zi;

Disponibilitatea de a lucra in schimburi (3 schimburi) si in program de tură continuă;

Îndemânare si spirit practic;

Acuitate vizuală si auditivă conform legii;

Abilități numerice;

Persoană disciplinată;

Spirit de echipă.

 

Descrierea jobului

Realizează activitățile de încărcare/descărcare, manipulare si depozitare a berii si ambalajelor in condiții bune cu ajutorul instrumentelor tehnice de scanat cod de bare;

Operează in sistem cu ajutorul instrumentelor tehnice de scanat toate mișcările de stocuri efectuate in timpul schimbului;

Comunica in timp real către Supervizorul de schimb toate situațiile neconforme cu procedurile si instrucțiunile de lucru;

Asigură in permanentă, starea bună de lucru a uneltelor si a echipamentelor;

Respectă prevederile legislației din domeniul securității si sănătății in munca si masurile de aplicare a acestora.

 

Operator la fabricarea berii

Candidatul ideal

Studii medii (liceu sau scoală profesională) – calificarea sau experiența în domeniu reprezintă un avantaj;

Cunoștințe și abilități de operare pe calculator;

Bune abilitați de comunicare și de lucru în echipa, spirit de inițiativă și abilități de învățare;

Capacitate de adaptare rapidă la solicitările specifice postului;

Disponibilitatea de a lucra în schimburi (3 schimburi) și în program de tură continuă;

Corectitudine și seriozitate;

Disponibil de a efectua muncă fizică normală.

 

 

Descrierea jobului

Activitățile de control și autocontrol ale procesului sunt efectuate corespunzător;

Exploatarea optimă a echipamentelor și utilajelor pentru desfășurarea în conditii normale a procesului tehnologic;

Urmărește încadrarea parametrilor cantitativi/calitativi ai procesului și ai produsului conform specificațiilor prescrise;

Comunică eficient cu echipa și coordonatorii de schimb, informandu-se reciproc asupra modificărilor, problemelor apărute.

Electrician

Responsabilități

Aplică procedurile de întreținere preventivă și inspecție  ale instalațiilor electrice și ale instrumentației, în conformitate cu instrucțiunile înscrise în dispozițiile de lucru;

Efectuează intervențiile corective  asupra instalațiilor electrice în conformitate cu planul de acțiune comunicat;

Efectuează lucrările de întreținere și de reparație ale instalațiilor electrice și ale instrumentației  în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de lucru și cu manualele de operare, asigurând respectarea standardelor de calitate ale proceselor și produselor;

Efectuează înregistrări în fișele de monitorizare  și/ sau baze de date.

 

Cerințe:

Diploma de electrician sau liceu industrial cu profil electric;

Autorizație (certificare) ANRE – constituie un avantaj;

Persoană dinamică, atenta la detalii;

Bune abilități de comunicare și de lucru în echipă;

Disponibilitatea de a lucra în schimburi (3 schimburi) și în program de tură continuă.