Termeni și condiții

GENERALE DE UTILIZARE A ACESTUI WEBSITE

Bine ați venit pe website-ul oficial al Ursus Breweries, subsidiară a Asahi Europe & International. Acest website este proprietatea Ursus Breweries S.A, companie înregistrată în România (număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/20456/2005), cu sediul social în București, Șoseaua Pipera, 43, sector 2.

Conținutul publicat al acestui website este proprietatea (©) a Ursus Breweries și/sau a Asahi Europe & International, grupul din care face parte societatea. Ursus Breweries își rezervă, de asemenea, și dreptul asociat bazei de date a acestui website. Toate drepturile sunt rezervate.

Toate referirile la „Ursus Breweries”, „a/al/ai/ ale noastre”, „pe noi” sau „noi” sunt referiri la Ursus Breweries și operațiunile sale.

Vârsta minimă

Utilizarea acestui website este restricționată persoanelor sub 18 ani, vârstă minimă legală pentru cumpărarea de băuturi alcoolice în România.  Înainte de a accesa acest website, vi se va cere să va confirmați vârstă.

Riscuri

Accesarea web-site-ului de către un utilizator se face pe propria să răspundere. INFORMAŢIILE CONŢINUTE PE ACEST WEB-SITE VĂ SUNT OFERITE “CĂ ATARE”, DOAR PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE, FĂRĂ A OFERI VREO GARANŢIE DE ORICE FEL. Aceste informaţii pot conţine erori dactilografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. Ursus Breweries S.A. își rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări conținutului web-site-ului. Descărcarea programelor se va face pe risc propriu. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor introduse pe web-site, dacă este cazul.

Proprietarul acestui site nu răspunde pentru virușii care afectează sistemul utilizatorului că urmare a accesării materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Linkuri

Ursus Breweries nu oferă nici o descriere şi nici o garanţie de orice fel referitoare la orice alt web-site pe care puteţi alege să îl accesaţi prin prezentul web-site. Legăturile (link-urile) oferite de Ursus Breweries către astfel de websiteuri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că se aprobă conținutul acelor websiteuri de către Ursus Breweries. Va rugăm să verificați secțiunile referitoare la condițiile legale și politică de confidențialitate ale web-site-urilor aparțînând proprietarului actualului web-site sau al unei terțe părți către care face trimitere prezentul web-site.

Limitarea responsabilității

Toate informațiile existente pe prezentul web-site au rol pur informativ și nu au scopul de a oferi consultanță sau sfaturi într-un anumit domeniu. Proprietarul acestui site își declină orice responsabilitate față de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urmă utilizării informațiilor existente pe acest site.

URSUS BREWERIES NU VA FI ÎN NICI O SITUAŢIE RESPONSABIL FAŢĂ DE NICIO PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE SAU ALTE TIPURI DE DAUNE REZULTANTE DIN ACCESAREA ACESTUI WEB-SITE, CĂ DE EXEMPLU, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU PIERDERE DE DATE, CHIAR DACĂ PERSOANĂ NU ESTE AVERTIZATĂ ÎN MOD EXPRES ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Proprietatea intelectuală

Materialele conținute și drepturile de proprietate intelectuală aferente publicate pe acest web-site d aparțîn sau se află sunt licență societății Ursus Breweries S.A. sau altei societăți din grupul Asahi Europe & International și sunt protejate de lege. Folosirea textelor și a informațiilor de pe acest web-site (de ex. Comunicate de presă, baze de date și altele) este permisă în următoarele condiții cumulative:

1. Documentele, materialele sau informațiile nu vor fi modificate;

2. Vor fi folosite doar pentru uzul personal, necomercial; și

3. Orice copie a acestor documente, materiale sau informații sau orice parte a acestora trebuie să includă înștiințarea de copyright.

Folosirea informațiilor, documentelor sau materialelor este interzisă în afară cazurilor menționate mai sus. Orice încălcare a acestor prevederi, atrage răspunderea potrivit legii. Utilizarea textelor și a datelor în condițiile de mai sus, nu permite folosirea designului și a layout-ului sau a imaginilor publicate pe web-site sau pe un web-site care aparține grupului Asahi Europe & International. Elemente singulare aflate pe aceste web-site-uri sunt protejate de dreptul de autor (i.e. copyright). Că atare, acestea vor putea fi copiate sau imitate exclusiv în condițiile menționate la punctele la 1-3 de mai sus. Acesta prevederi sunt aplicabile, fără însă a se limita la,  mărci, logo-uri, grafică, imagini și culori folosite pe acest website.

Autorizația de a copia în limitele menționate mai sus nu permite includerea materialului, documentului sau informației sau a oricărei părți din acesta în orice altă lucrare sau publicăție, fie pe format hârtie, format electronic ori de altă natură. În special (dar fără limitare) nici o parte a acestui we-site nu poate fi distribuită sau copiată pentru un scop comercial.

Nimic din ceea ce este conținut în acest web-site nu poate fi subînțeles că oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, o licență de folosire,marca de înregistrare,drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, acestea aparțînând proprietarului acestui web-site.

Nici o parte din acest web-site nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt web-site sau printr-un alt sistem electronic de înregistrare.

Imagini provenind de la terți

Acest web-site conține imagini, în special sub formă unor fotografii, care se află în proprietatea unor terți. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

Mărci, denumiri, logo-uri

Toate denumirile de produse și alte denumiri aflate pe acest web-site, sunt mărci înregistrate ale unor companii aparțînând grupului Asahi Europe & International indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ®, ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisă terților.

Folosirea Informațiilor

Comunicațiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate că neconfidentiale, iar proprietarul acestui web-site poate utiliza informațiile în orice scopuri, incluzând reproducerea și publicarea, precum și utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui web-site intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații de acest tip, în legătură cu conținutul unui material, aceste informații vor fi considerate drept non-confidențiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligație legată de asemenea informații, având libertatea de a reproduce, utiliza, publică și distribui informațiile respective fără nici o restricție. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul și tehnicile menționate în aceste informații.

Jurisdicţie

Ursus Breweries nu oferă nicio garanție că materialele de pe website sunt corecte pentru a fi utilizate în afară teritoriului României. Dacă se utilizează acest website dintr-o locaţie din afară României, utilizatorul este singurul responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Nu se pot utiliza sau transferă materialele de pe webite prin încălcarea legislaţiei şi reglementărilor privind transferul datelor aplicabile în România. Orice reclamaţie privind website-ul sau utilizarea acestuia este guvernată de legile din România şi jurisdicţia şi legea aplicabilă în orice acţiune legală generată direct sau indirect din sau în legătură cu acest website va aparţine instanţelor judecătoreşti române situate în București, România.

Modificarea Website-ului şi termenilor săi

Ursus Breweries are dreptul de a înceta funcționarea website-ului în întregime sau parţial în orice moment, fără  notificare. De asemenea, Ursus Breweries îşi rezervă dreptul de a modifică termenii, condiţiile privind utilizarea acestui website în orice moment actualizând prezențele condiții, iar utilizarea website-ului după aceste modificări implică consimţământul utilizatorilor faţă de termenii modificaţi.