Planul pentru prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri generate